Parasja Teroema/gift

Derasja, uitgesproken door Thijs ten Raa in de LJG Alkmaar tijdens de sjabbesavond-dienst van vrijdag 16 februari. God zei tegen Mosje: Vraag de Israëlieten om mij offers te brengen. En dit is het offer dat u van hen zult nemen: goud, zilver en koper; wol, linnen, … Het is niet gemakkelijk om het Joodse volk […]