Jom Kipoer

Aankomende evenementen

Zondagavond 24 september

Kol Nidre

Erev Rosj Hasjana vrijdag 15 september

Rosh Hasjana

Het was op 9 juli

75 jaar Israël Feest

14.00

22-03-2023

David Lilienthal lezing

20.00

Wilt u onze dienst op Jom Kipoer bezoeken geef u dan tijdig op via

post@pjg-noordnederland.nl.