Colofon

Ontwerp: Bureau Webfluencer i.s.m. Dick Hage Teksten & redactie: bestuur LJG AlkmaarFoto’s: archief LJG Alkmaar Webmaster: Gustavo Reisenstadt

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Bestuur voorzitter@ljgalkmaar.nl Onderwijscommissie onderwijs@ljgalkmaar.nl Commissie Eredienst info@ljgalkmaar.nl Activiteiten commissie activiteiten@ljgalkmaar.nl Commissie “Lief en leed” info@ljgalkmaar.nl Een contactformulier vindt u hier. 

Disclaimer

BEELDMATERIAAL Deze website is met behulp van diverse vrijwilligers gerealiseerd. Wij hebben ons best gedaan om alleen rechtenvrije beelden te gebruiken op deze site en als personen zijn afgebeeld, hebben wij de regels zoals neergelegd in de AVG, in acht genomen.Mochten wij ons toch vergist hebben en ben je van mening dat we onrechtmatig van […]

ANBI status

    De Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar heeft een ANBI-status      (fiscaalnummer 863238774).  Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan je informeren over de aftrekbaarheid van je gift. Er zijn voor jou fiscale voordelen verbonden aan de […]

Contactformulier

Neem nu contact op Bezoekadres Synagoge:Hofstraat 15-171811 EV ALKMAAR Postadres:Gelijk aan het bezoekadres e-mail: info@ljgalkmaar.nl Bankrekening: NL13 INGB 0674 7439 11 t.n.v. Liberaal Joodse Gem Alkmaar