Tora- en Haftaralezingen

De Tora omvat de vijf boeken van Mozes: Op sjabbat wordt een afdeling, Parasja/Sidra, uit de Tora gelezen en een gedeelte (haftara) uit de Profeten. Het progressief Jodendom kent een drie-jaren cyclus. Via onderstaande links kun je de indelingen raadplegen voor de Toravoorlezingen voor dit jaar en de volledige drie-jarencyclus. Daarbij vind je de bijbehorende […]

Eredienst

De LJG Alkmaar houdt regelmatig sjoeldiensten. Maandelijks wordt er een Kabbalat Sjabbatdienst (een vrijdagavonddienst vaak met een maaltijd) georganiseerd. Daarnaast vinden op gezette tijden Sjabbatochtend-diensten plaats met een Kidoesj en lunchmaaltijd. Op de Joodse feestdagen vinden er uiteraard ook diensten plaats. Met Pasen (Pesach) wordt ook de Seideravond gezamenlijk gevierd. Met Chanoeka worden gezamenlijk de […]

Parasja van de Week

Over de wekelijkse parasja verzorgt het Levisson Instituut voor elke sjabbat een commentaar. De sidra van de week van het Levisson Instituut: https://www.levisson.nl/ Op de site van de Stichting PaRDeS vindt u het commentaar van Rob Cassuto op de sidra Emor. .

Joodse Kalender

In de Tora staat dat de eerste maand van de maanden van het jaar de maand is waarin Pesach valt. Pesach is niet alleen verbonden met de Uittocht uit Egypte, maar ook met het moment waarop het gerst gerijpt is en geoogst kan worden. Pesach werd in het oude Israël in de lente gevierd aan […]

Overlijden

Neem bij een overlijden direct contact op met onze rabbijnabc xyz, telefoon: 06 – 00000000 ofe-mail: xyz@gmail.com. De vrijwilligers van het chevra kadiesja (lett. de heilige vereniging), staan direct voor je klaar en de rabbijn of eventuele plaatsvervanger komt zo snel mogelijk op bezoek. Bij dit bezoek bespreek je samen met de rabbijn alle regelingen […]

Huwelijk

Wanneer twee mensen zich aan elkaar willen verbinden dan is er het huwelijk, de choepa, of een brit ahawa in geval van een m/m of v/v relatie. De choepa wordt alleen gegeven na het burgerlijk huwelijk. Voorafgaand aan de ceremonie wordt de ketoeba (de trouwacte) opgesteld en door twee getuigen, de chatan (bruidegom) en de kalla (bruid) ondertekend. Hierin […]

Bar/bat mitswa

Wanneer een jongen 13 wordt is hij bar mitswa, en een meisje wordt bat mitswa met 12 jaar. Dan zijn zij religieus meerderjarig (zoon/dochter van het gebod). Vanaf dat moment zijn zij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij in hun leven maken. Deze gebeurtenis wordt gevierd op een sjabbat die vlak bij de Joodse geboortedatum van het kind […]

Geboorte

Voor pasgeboren jongetjes is er het ritueel van de besnijdenis, de briet mila, het moment van opname in het Verbond van Avraham. Op de achtste dag na de geboorte wordt een Joods jongetje besneden. Zijn er medische bezwaren, is het gewicht te laag of als de baby geel is, dan wordt de briet mila uitgesteld tot […]

Feest- & gedenkdagen

 5783 | 2022 5784 | 2023 5785 | 2024     Rosj haShana 26 + 27 sep 16 + 17 sep 3 + 4 okt Jom Kipoer 5 okt 25 sep 12 okt Soekot 10 okt 30 sep 17 okt Simchat Tora 17 okt 7 okt 24 okt Chanoeka 19 dec 8 […]

Levenscyclus

Het Jodendom kent een rijke traditie aan gebruiken en rituelen op belangrijke en bijzondere momenten van het Joods leven.  Geboorte Bij de geboorte, afhankelijk van of het een zoon of een dochter is, vindt resp. de Briet mila  of  Zewet habat plaats. De Briet mila is al een heel oude traditie. De mila (besnijdenis) wordt […]