Wie zijn wij

Wij zijn een groep religieus, sociaal, cultureel en geestelijk in het volle leven staande Joden, die een Joods milieu hebben gezocht nadat veel van wat ons vroeger samenbond was verdwenen en de verbondenheid met Israël alleen niet voldoende bleek.

Staande in de wereld van vandaag, met vieren en lernen,  met herinneren en gedenken, wil de Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland de brug zijn tussen ons verleden en onze toekomst, tussen jong en oud, tussen traditioneel en progressief, tussen Israeli’s en gemengd gehuwden.