Cursus Ivriet 

Eind oktober is de cursus Ivriet gestart.

De cursus wordt gegeven door Esty Bretschneider. Ivriet is haar moedertaal en zij heeft veel ervaring met lesgeven in Ivriet. Esty wordt geholpen door Tamar Beerdsen.

Elke donderdagavond wordt in twee groepen lesgegeven:

  • een echte beginnersgroep
  • een groep half gevorderden

In totaal zijn er nu 14 deelnemers.

De cursus loopt door tot en met januari 2023.

Data:

1/12

8/12

15/12

2/1

19/1

26/1

De bedoeling is om het hele jaar 5783 vol te maken.

Er wordt veel aandacht besteed aan luisteren, spreken en gesprekjes voeren. Ook lezen en schrijven komt aan de orde.

Tamar zorgt voor een liedje aan het einde van de les, zodat de bijeenkomst met beide groepen gezamenlijk kan worden afgesloten.

Belangstelling?

De lessen zijn gratis voor leden van de LJG Alkmaar. Voor niet-leden wordt € 5,- per les gerekend.
De boeken kunnen via Esty worden aangeschaft.

Opgeven voor deze avond : onderwijs@ljgalkmaar.nl