Onderwijs

“Veel heb ik geleerd van mijn leraren, meer nog van mijn collega’s, maar nog het meest van mijn leerlingen”.

(Citaat uit de Talmoed)

Misschien klinkt het wat vreemd, maar in het Jodendom is het leren belangrijker dan geloven. Kennis nemen en kennis uitbreiden van alle Bijbelse geschriften is een opdracht, mitswa. Zonder kennis is het immers niet mogelijk om het Jodendom in leven te houden of over te dragen op de volgende generaties. Het (samen) bestuderen van de religieuze geschriften, lernen, is daarom enorm belangrijk.

In de LJG Alkmaar besteden wij veel aandacht aan onderwijs. Zowel voor kinderen als voor volwassenen bieden wij diverse cursussen aan.

Jongeren

Volwassenen

De onderwijscommissie bestaat uit de leden Ruben Reissenstadt, Steffen en Jorna Tas.

Informatie via onderwijs@ljgalkmaar.nl