Lidmaatschap

Iedereen die Joods is, kan lid worden van de LJG Alkmaar.

Wij definiëren Joods als iemand die geboren is uit een Joodse moeder of is overgegaan tot het Jodendom bij een door het Nederlandse Verbond voor Progressief Jodendom erkend beet dien, rabbinale rechtbank.

Volwassenen met alleen een Joodse vader hebben in onze ogen een bijzondere binding met het Jodendom. Zij kunnen op verzoek bevestigd worden in hun Joodse status en dan ook lid worden.

De LJG Alkmaar kent gewone leden, jongerenleden en jeugdleden.

Gewone leden zijn leden vanaf 25 jaar.

Jongerenleden zijn leden in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.

Jeugdleden zijn minderjarige kinderen, dus tot 18 jaar.

De contributie bedraagt € 350,- per lidmaatschapseenheid en € 100,- voor een jongerenlid.

Overweegt u lid te worden van de LJG Alkmaar, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur.
Het bestuur is bereikbaar via:

 info@ljgalkmaar.nl
 penningmeester@ljgalkmaar.nl