Cursus Sidoer

Deze cursus is eind oktober gestart. De cursus loopt door tot en met januari. Waarschijnlijk zal de cursus worden verlengd.

De cursus wordt verzorgd door Ruben Reisenstadt met hulp van Jorna.

In totaal zijn er nu 9 deelnemers.

Opzet van de cursus is de deelnemers bekend maken met het gebruik van de Sidoer en de sequentie van de dienst. Ook de geschiedenis van onze Sidoer komt aan de orde en wat de verschillen zijn tussen de diverse Joodse stromingen. Ook aan het bensjen wordt aandacht besteed. En in elke les wordt door Jorna de parasja of de haftara van de week besproken.

Data:

  • Zondag 11 december 10:30 – 12:00 uur 
  • Zondag 15 januari 10:30 – 12:00 uur 

Voor deze lessen kun je je nog opgeven. Het is altijd mogelijk in te stromen of eens mee te doen om te zien of het wat voor je is!

onderwijs@ljgalkmaar.nl