Over ons

Op 2 december 2021 is de Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar opgericht. Daarvoor werden vanaf 2011 sjoeldiensten en bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Alkmaarse synagoge.

Er zijn ruim 30 gezinnen aangesloten bij onze progressief joods gemeente en naar verwachting zal dit aantal nog oplopen. De leden zijn afkomstig uit de regio ten noorden van het Noordzeekanaal waar Alkmaar als het ware het middelpunt vormt.

De LJG Alkmaar omarmt de beginselen van het liberaal-religieuze Jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’. Dat betekent onder meer dat in de sjoeldiensten van de gemeente mannen en vrouwen dezelfde liturgische taken vervullen. Daarbij kunt u denken aan de eretaken (mitswot), zoals de alija (opgeroepen worden voor het voorlezen uit de Tora), laajenen (lezen uit de Tora), het geven van een dwar Tora (preek) maar ook het dragen van een tallit (gebedsmantel).

Het lidmaatschap staat open voor alle joden die deel willen uitmaken van onze gemeente. Uiteraard is ieder lid welkom bij de diensten in onze gemeente. Gasten zijn vanzelfsprekend ook welkom nadat zij van tevoren contact hebben opgenomen. Meer op de pagina Lidmaatschap.

Binnen de LJG Alkmaar zijn verschillende commissies gevormd die zich bezighouden met de verschillende taken binnen de gemeente. De commissies opereren onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de LJG Alkmaar. Daarnaast bestaat er een Kascommissie en een Beroepscommissie die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Ledenvergadering. Zij controleren de jaarlijkse financiën. De Beroepscommissie legt zich toe op de geschillenbeslechting. De commissies bestaan uit leden van de LJG Alkmaar.

Sjoeldiensten

De LJG Alkmaar houdt regelmatig sjoeldiensten en organiseert geregeld bijeenkomsten. Maandelijks wordt er een Kabbalat Sjabbatdienst (een vrijdagavonddienst vaak met een maaltijd) georganiseerd. Daarnaast vinden op gezette tijden Sjabbatochtend -diensten plaats met een Kidoesj en lunchmaaltijd. Op de Joodse feestdagen vinden er uiteraard ook diensten plaats. Met Pasen (Pesach) wordt ook de Seideravond gezamenlijk gevierd. Met Chanoeka worden gezamenlijk de kaarsen aangestoken om aansluitend samen te eten.

De LJG Alkmaar beschikt (nog) niet over een rabbijn. De diensten worden geleid door de heer Ruben Reisenstadt. De Chazzanit is mevrouw Anna de Voogt. De diensten worden afwisselend mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers.

Onderwijs

De LJG Alkmaar verzorgt onderwijs voor kinderen van 4 tot de bar/bat mitswa- leeftijd. Het cursusaanbod voor volwassenen is gevarieerd en bestrijkt verschillende onderwerpen zoals thuis sjabbat vieren tot aan het je eigen maken van de riten en gebruiken tijdens een sjoeldienst. Verder wordt er aandacht besteed aan Joodse feestdagen en de parasja van de week. Tevens wordt Hebreeuwse les aangeboden.

Meer specifieke informatie op de pagina Onderwijs.

Sociale en culturele activiteiten

De LJG Alkmaar is niet alleen een plaats van samenkomst voor religieuze zaken maar ook voor sociale en culturele activiteiten. Het is een speerpunt van de LJG Alkmaar om contacten te onderhouden met de zieken.

Jeugd en jongvolwassenen

Voor de jeugd en jongvolwassenen wil de LJG Alkmaar een thuis vormen. Waar zij samen kunnen praten over hun vragen, ideeën en verwachtingen. Hun Joodse identiteit leren kennen. Maar boven alles gaat het om samen plezier te maken. De LJG Alkmaar onderhoudt een speciale band met Netzer-Nederland, de jongerenbeweging voor de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland. Meer informatie is te vinden op (www.netzer.nl)

Op de kroonlijst van de voorgevel van de synagoge is een Hebreeuwse tekst van de profeet Haggaï aangebracht: ‘De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste…’(Hagg. 2:9) en op de lijst boven de ingang de Hebreeuwse tekst van Psalm 55:15: ‘Wij betreden het huis Gods met gevoel van eerbied’.